Search form

Saan 5:29

29'Bʋ 'wɔn 'na win a ‑gbɛ, ‑ye ʋ di 'le 'dɛɛi wlɔn 'mʋ lɛ 'nɩ ‑hɔn. Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nu ꞊hapʋdɛ, ʋ di kɔ 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le, kɛɛ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nu dɛ 'klan, ‑bati diu 'nɩ klɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index