Search form

Saan 5:31

Nyɩsʋa, nɔ‑ lee nɔ ‑Yusu 'klɔ ‑gbo ke

31Kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ: «'Bɩa 'n ‑do, 'nɩ nyi wɛn ꞊tu, nahuon a gblo tio‑ 'n 'ya 'mʋ, ‑ye nahuin, ʋ 'deɛ bʋ yrie wɛn, ‑ɛ mɔ, 'nɩɩ ꞊tu ‑tɩ a ‑tɛɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index