Search form

Saan 5:37

37'Plɩɩ 'na Bu ꞊nʋ, ‑ɔɔ lee nɔ 'mʋ, ɔ nyi ‑wɛ 'nɩ ꞊tu, nahuon a gblo tio‑ 'n 'ya 'mʋ. A 'de ‑hlɩn 'a win a 'wɛɛn, kɔ, a 'dio ‑hlɩn ‑wɛ a 'yee.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index