Search form

Saan 5:45

45Kɛɛ, a nɩ 'ye 'le, ‑ɛ mɔ, 'n di 'a mʋ yɛɛ ‑tɩ, 'ke 'o 'na Bu ye. 'A winwlɔn‑hɛnyɔ Moise ꞊nʋ, a kuo ꞊wlʋ ye, nɔ‑ di 'a mʋ ‑tɩ yɛɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index