Search form

Saan 5:5

5Ti a ‑gbɛ 'yri, ɛ kɔ ‑wɛ 'hʋɩnhrennyɔ ꞊de, 'ɔ nɩ 'le 'a 'bienʋ ‑hɛyri. ‑Tɛ 'a 'hʋɩn ‑tʋa la 'le hinhren gbo, ɛ ‑wɛ 'klɛɛ 'le 'yrɩ a (38) ꞊wlʋ ꞊tu 'o ‑pu ꞊tu 'o ‑yehɛn‑yehɛn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index