Search form

Saan 6:11

11‑Tɛ ʋ nɩ 'klɛɛ 'o ‑piti ke gblɛ, ‑ye ‑Yusu 'ba 'flɔɔ a ‑gbɛ 'mʋ nɩ, 'ɔ ‑nyi Nyɩsʋa 'wio, 'ɔ woo nahuin 'mʋ lɛ, 'ɔ 'ba ‑wɛ ‑hrin 'mʋ, 'ɔ wii ‑wɛ ꞊nʋ 'mʋ lɛ, nahuin 'bii, 'ʋ di 'waa ꞊wlɩ a dɛ, 'ʋ ꞊mra.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index