Search form

Saan 6:22

‑Yusu, nɔ‑ mɔ dididɛdʋ ꞊nʋ, ‑ɛɛ nahuin 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le

22‑Tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, nahuin 'plɔplɔ ꞊nʋ, ‑ʋ hie 'le 'yru a 'pɩa ꞊nʋ ke, ‑tɛgbii ‑do ꞊nʋ, ‑Yusu wloo 'tʋ 'o 'flɔɔ, nahuin a ‑gbɛ, nʋ‑ʋ ‑Yusu lɛ ꞊mɔ. Ʋ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'blagbee ‑do, nɛ‑ nɩ 'tʋ 'o 'nʋhʋɔn 'mʋ, 'ʋ yie ‑wɛ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu 'de 'tʋ 'le 'blagbe a ‑gbɛ wlɔn 'ya. 'A ‑naagbopʋʋ ‑do, nʋ‑ 'ya 'tʋ 'le, 'ʋ mu 'tʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index