Search form

Saan 6:40

40'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, dɛ 'na Buu ‑hʋa, nɛ‑ mɔ, 'ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ yrie, ‑ɛ mɔ, 'mɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu, kɔ, 'bɔ kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye, nahuon a ‑gbɛ bɔ kɔ 'klɔ yrayrʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le, 'plɩɩ 'lelɛ'bɔɔ‑nyrɔwɔ 'mʋ, 'n kɔ ꞊bo ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, 'muo 'klɔ ‑ha.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index