Search form

Saan 6:51

51'Mɔ mɔ dididɛdʋ ꞊nʋ, ‑ɛ ‑hɔn 'le yakɔ 'mʋ, ‑ɛɛ nahuin 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. 'Ɛ nɩ nahuon, ‑ɔ di dididɛ a ‑gbɛ di, 'a 'klɔ yrayrʋ, ɔ di kɔ, ɔ 'die 'le ‑wɛ bɔ kɔ 'lu‑yɩyrɛ. Dididɛ ‑gbo, 'n di ‑ha, nɛ‑ mɔ 'na 'hʋɩn. 'Nɩɩ 'na 'hʋɩn a ‑gbɛ 'nɩ ‑ha, ‑ɛ die nu, 'klɔ ke a nahuin, ʋ 'mʋ 'klɔ yrayrʋ kɔ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index