Search form

Saan 6:58

58'Mɔ mɔ ‑tɛɛ a dididɛ, ‑ɛ ‑hɔn 'le yakɔ 'mʋ. Ɛ 'de dididɛ ꞊nʋ ye 'we, ‑ɛɛ la 'le yakɔ 'mʋ ‑hɔn, ʋʋ manɩ daa, 'a nɩ bunʋʋ la di, 'ke 'le 'pʋhʋɔnblʋgba 'mʋ. ꞊Betɩ bʋʋ la dididɛdʋ a ‑gbɛ di, ʋʋ la lɛ 'nɩ 'kʋkʋ. Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ di ‑tɛɛ a dididɛ ꞊nʋ di, 'n 'ya 'mʋ, ɔ di kɔ 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index