Search form

Saan 6:69

69‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ‑a kuo ‑mʋ ye ꞊wlʋ, 'plɩɩ ‑a yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu ‑Yusu 'Klɩsʋ, ɔ lee nɔ 'klɔ ke.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index