Search form

Saan 7:37

'Niedʋ ꞊nʋ, ‑ɛɛ ‑tʋnahuin 'klɔ yrayrʋ ‑nyi

37Lɛ'mimre ꞊nʋ, 'a 'lelɛ'bɔɔ‑nyrɔwɔ, nɔ‑ mɔ ‑nyrɔwɔ gblaka. ‑Nyrɔwɔ a ‑gbɛ 'mʋ, ‑ye ‑Yusu 'ba 'mʋ ye, 'ke 'o nahuin ‑huohui ꞊nʋ ye, 'ɔɔ 'le win 'yaa, ɔ nɔ: «Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'nie'natʋ 'bʋ nyo nu, ‑ye kɛ bɔ di nɔ 'mʋ ‑wɔn, ɔ 'mʋ 'na.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index