Search form

Saan 8:55

55Kɛɛ, a 'dio yi. 'Mɛ ‑ye, 'n yio nɩ. 'Bɩa 'nɩ po wɛn lɛ, 'n 'dio yi, ‑ye 'n 'ya wɛn hɩnyɔ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ 'a mʋ ye. Kɛɛ, 'n yio nɩ, 'nɩɩ ‑wɛ 'o 'a win 'o ꞊tuu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index