Search form

Saan 9:15

15Nɛ‑ nue, Falisi꞊tumu a nahuin 'ʋʋ nahuon a ‑gbɛ wlɔn ꞊gba: «Dɛ‑ nue, ꞊nɩɩ lɛ yrii 'le?» ‑Ye ɔ nɔ: «Ɔ nu 'bru, 'ɔ hruu 'o 'na 'yii klɛ, 'nɩ yra 'yi ꞊hlɔn lɛ. ‑Tɛ 'n yra 'klɛɛ 'yi ꞊hlɔn lɛ, ‑ye 'n ‑tʋa lɛyriilɛ gbo.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index