Search form

Saan 9:27

27‑Ye ɔ ꞊tu lele ‑wɔn, ɔ nɔ: «'Be 'n le wɛn 'a mʋ nɩ. Kɛɛ, a 'de 'mʋ nʋa ye gbo po. Dɛ‑ kɔ ‑tɩ 'a nye ‑hʋa, ꞊bo ꞊tui lele 'le? 'N nye 'nɩ 'ye, ‑ɛ mɔ, aa ‑hʋa ba ‑hɛ ‑wɛ ‑Yusu a ‑gbɛ a ‑naagbopʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index