Search form

Saan 9:7

7ɔ nɔ: «Mu 'le 'wlo ꞊nʋ ‑wɔn, ʋ 'blu, ʋʋ Siloe daa, ꞊mʋ 'le 'yi ꞊hlɔn lɛ yra.» Siloedʋ a ‑gbɛ, ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ leenyɔ; 'yiisuanyɔ a ‑gbɛ 'ɔ mu, 'ɔ yra 'yi ꞊hlɔn lɛ. ‑Tɛ ɔ ꞊hɩan ‑wɔn, ‑ye ɔ ‑tʋa lɛyriilɛ gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index