Search form

Luku 1:15

15Ɔ di ‑hɛ nahuon gblaka, 'ke 'le Nyɩsʋa 'yi 'mʋ. Ɔ 'deɛ bɔ 'na nɔ, mɔ, ɔ 'deɛ bɔ 'na ‑wɛ 'ɛ nɩ kɩklanɔ ꞊de. Nyɩsʋa a ‑Hihiu di 'o ꞊nɔ ke 'mʋ 'nɩ nɩ, 'plɩɩ ʋ 'muo kɔ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index