Search form

Luku 1:20

20Kɛɛ, ‑n 'de 'na win ‑tɛɛ pue. Nɛ‑ die nu, ‑n 'deɛ ‑bo yi 'prɛlɛ, ɛ 'mue gba ‑gbagba, ‑tɩ ‑gbo 'n ꞊tu, ɩ 'mʋ nue, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa die 'o ‑hʋa.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index