Search form

Luku 10:15

15'Plɩɩ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Kapɛnaɔdɩɔ 'mʋ, ʋ nɩ ‑hie 'le 'lu ‑wɔn lɛ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa diu 'le 'nɩ 'yaa ‑yaayaa, ʋ 'mʋ yakɔ ye kʋɛ. Kɛɛ, ɔ diu 'le 'nɩ ꞊tɩɔ ‑tɩɔtɩɔ, ʋ 'mʋ 'le ‑tʋtʋ a bʋgbo nyre.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index