Search form

Luku 10:21

‑Yusuu la 'a ‑naagbopʋ 'nɩ tɔɔ, nyɔ‑ mɔ Nyɩsʋa

(Matie 11.25-27; 13.16-17)

21Tii ‑do a ‑gbɛ a ti 'yri, ‑ye Nyɩsʋa a ‑Hihiu nue nɩ, 'manʋ 'ʋ ‑hi ‑Yusu wlɔn. Kɛ ɔɔ Nyɩsʋa ye po, ɔ nɔ: «'Na Bu o, ‑mɔ mɔ yakɔ kɔ ‑tʋtʋ 'hɛɛn a Kʋkɔnyɔ. 'Nɩɩ ‑mʋ 'nɩ baa, ‑tɛ ‑n nu, ꞊nɩ ‑hli ‑na nunu‑tɔplɩ nahuin ꞊nʋ 'yi ke, ‑ʋ plɛ, ‑ʋ mɔ ꞊tɔkɔnyʋ, kɔ 'crɩɩnɩɛiyinyʋ, 'plɩɩ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ plɛ, ‑ʋ 'de dɛ ꞊de yi, nʋ‑ ‑n tɔɔ ‑tɔplɩ a ‑gbɛ. 'Nɩɩ ‑mʋ 'nɩ baa, ‑ɛ nue, kɛ'ɛ nɩ, ‑n nu 'a ‑hʋhʋa.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index