Search form

Luku 10:30

30‑Ye ‑Yusu nɔ: «Ɛ kɔ la nyɩbɛyu ꞊de. Nɔ‑ ‑hɔn 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, 'ɔɔ 'le Selikodɩɔ 'mʋ mu. ‑Tɛ ɔɔ 'klɛɛ mu, ‑ye ɔ bi 'le ‑balʋnyʋ ‑hɛyri, 'ʋ ‑hɩɔ wlawlɩ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'a ‑tɔplɩ 'yri, 'ʋ bio ‑bibi, 'ʋ dʋɔ 'lɩla, 'plɩɩ, 'ʋ hio 'o gbo, 'ʋ mu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index