Search form

Luku 11:10

10'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ Nyɩsʋa dɛ ‑hʋa, ‑ye ɔ die ꞊nɔ 'nɩ ‑nyi. Nahuon 'bɔɔ dɛ lɛ ꞊mɔ, ‑ye ɔ die 'nɩ 'ye. Nahuon 'bɔ nyra 'o ꞊gbuhan.ye gbo, 'bɔɔ gbɔgbɔ po, ʋ dio 'nɩ le, bɔ pa.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index