Search form

Luku 11:18

18'A ‑tɩ, Satan 'bɔɔ 'a dɩɔnʋ ye ‑wɔn, ‑ye 'a 'blʋgba di bi ꞊hlɔn. A nɔ 'nɩ, 'nɩɩ lɛ bla 'kuo ‑hʋɩn, ‑ɔ nɩ 'o nahuin ke 'mʋ, ‑ɛ nue, Bɛsebulɩ, nɔ‑ɔ 'mʋ 'klɩ ‑nyi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index