Search form

Luku 11:39

39‑Ye kɛ Kʋkɔnyɔ nyo ye po, ɔ nɔ: «'A mʋ Falisi꞊tumu a nahuin, 'a nɩ wlɔn'naapɔhlɩ kɔ dɛwlɔndiipɔhlɩ 'hɛɛn, nɩ‑ aa lɛ yra. Kɛɛ, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, 'yiyre kɔ 'crɛ 'hɛɛn, nɩ‑ 'yii 'le.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index