Search form

Luku 12:33

33Ba plo 'a nɩ kʋkɔ‑tɔplɩ, ba ‑ha 'le 'a 'wli ꞊nʋ, ba ‑nyi ꞊sʋɛnyʋ. Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ba ꞊mɔ 'wli a wlɔnpoodɛ ꞊nʋ lɛ, ‑ɛ 'nɩnɩ di lɛ cɩcrɛ. Ba 'kukue kʋkɔ‑tɔplɩ lɛ, 'ke 'le yakɔ 'mʋ, ‑tɛ ɩ 'nɩnɩ di 'le gbo ‑wɛɛ, kɔ, ‑tɛ 'yrinyʋ 'de 'le nyinyre ‑wɛ, kɔ, ‑tɛ 'hrɔ 'de 'le ‑wɛ bɔ nyree 'le ‑tɔplɩ 'yi lɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index