Search form

Luku 12:37

37‑Kʋannunyʋ a ‑gbɛ, 'bɩa 'waa 'masɛ 'bɔ di 'le, 'bɔ yʋ 'o ‑preelɛ 'mʋ gbo, 'bʋ 'nɩnɩ ŋmo, ‑ye bʋ kɔ plɔ a bleelɛ. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, ɔ di ‑wɔn 'nɩ ‑wɛ, ɔ 'mu le, bʋ nɩ gbo, ʋ 'mʋ dɛ di, 'a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'o bi, ɔ 'mʋ didi‑tɔplɩ ‑hie.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index