Search form

Luku 12:46

46‑ye 'a 'masɛ a ‑gbɛ, ɔ di 'le 'nɩ di, ‑nyrɔwɔ ‑kɔ 'mʋ ‑kʋannunyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'nɩnɩ dio 'o ‑pree, kɔ ‑haawɔ ꞊nʋ, ɔ 'de yi. 'Bɔ di 'klɛɛ 'le, ‑ye ɔ dio ye gba ti 'yaklɩ, 'plɩɩ ɔ 'muo ꞊sʋɛ ꞊tue, ‑ɛ 'we ꞊nɔ nahuin ꞊nʋ ye, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye kuo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index