Search form

Luku 12:48

48Kɛɛ, ‑kʋannunyɔ 'bɔ nɩ 'o, dɛ ꞊nʋ, 'a 'masɛɛ ‑hʋa, 'bɔ 'die yi, 'plɩɩ 'bɔɔ ‑tɔplɩ ꞊nʋ nu, ‑ɩ blɛ ꞊sʋɛ a ꞊tuelɛ ye, ꞊sʋɛ ꞊nʋ, ʋ dio ꞊tue, ɛ 'deɛ bɛ ‑huo. Nyɩsʋa 'bɔ ‑nyi nahuon ‑tɔplɩ 'plɔplɔ, ‑ye ɔ di ꞊nɔ ‑hʋa ‑tɔplɩ 'plɔplɔ, kɔ, 'bɔ hie nahuon ‑tɔplɩ 'plɔplɔ lɛ, ‑ye ɔ di ꞊nɔ ‑hʋa ‑tɔplɩ 'plɔplɔ, ɩ 'mʋ 'o 'a dɛ ꞊nʋ 'mʋ ‑hi, ɔ hie o ꞊nɔ lɛ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index