Search form

Luku 12:53

53Bu di 'a 'yu nyɩbɛyu ye 'nɩ ‑wɔn, 'yu nyɩbɛyu ‑mɛ ‑ye, ɔ 'mʋ 'a bu ye ‑wɔn; 'dii 'mʋ ‑wɛ 'a 'yu nyrɔyu ye ‑wɔn, 'yu nyrɔyu ‑mɛ ‑ye, ɔ 'mʋ ‑wɛ 'a 'dii ye ‑wɔn; 'yu a nyrɔ 'mʋ 'a 'dɔɔ ye ‑wɔn, 'dɔɔ ‑mɛ ‑ye, ɔ 'mʋ ‑wɛ 'a 'yu a nyrɔ ye ‑wɔn.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index