Search form

Luku 13:28

28Ti a ‑gbɛ 'yri, a di 'ye 'a nɩ bunʋ Abrahamʋ, Yisakɩ kɔ Sakɔbʋ 'hɛɛn, kɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ 'bii, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ. A ‑mɛ ‑ye, ʋ di 'le 'a mʋ 'mʋ po ‑patʋ. 'Ke a di 'o ꞊hien wee, kɔ, 'ke a di ‑wɛ 'o yrʋ poo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index