Search form

Luku 13:35

35Ɛ nɛ‑ kɔ ‑tɩ Nyɩsʋa 'mʋ 'o 'a nɩ 'dɩɔ gbo hie, a ‑do, a 'mʋ 'a nɩ dɩɔnʋ lɛ kikle. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, kʋɛ 'klɛɛ mɔ gbo, a 'deɛ ba 'ye 'klɛɛ lele 'mʋ, ɛ 'mue gba ‑gbagba, ti ꞊nʋ, ɩ 'mʋ 'o nyre, ‑ɩ kɔ 'yri a di 'o lɛ poo: ‑Na 'wio, ‑mɔ ‑gbo, ‑ɔɔ 'le di, 'ke 'le Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa a 'dʋ 'kwli 'mʋ. Nyɩsʋa bɔ ‑nyi ‑mʋ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ!»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index