Search form

Luku 14:7

Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'le 'waa dɩɔnʋ ꞊tɩɔ, ‑Yusu, nɔ‑ diu 'le 'yaa

7‑Tɛ ʋ nɩ 'klɛɛ 'o dɛdihuo ke, ‑ye ‑Yusu nye 'nɩ ‑gbɛɛ, ‑ɛ mɔ, nahuin 'bii ꞊nʋ, 'kabu da wɛn, 'ke ʋʋ 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ gblɛ nɩ. ‑Ye ɔ nyu 'mʋ po ꞊tɔ, 'ɔ pue 'blɩ'mʋpʋpa a dididɛ a dɛ ye, ɔ nɔ:

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index