Search form

Luku 15:1

‑Tɛ ‑Yusu pue la blablɛ a dɛ ye, ‑ɛ 'wan, 'plɩɩ ʋ 'ye

(Matie 18.12-14)

1‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, 'blʋwli'tɛnyʋ, kɔ pʋpʋnahuin, ‑ʋ kɔ 'klɔ 'de 'o ye 'sii, nʋ‑ mu 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'bɔɔ 'prɛ, ʋ 'muo nʋa ye gbo po, ʋ 'mʋ 'a tɔɔwin 'wɔn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index