Search form

Luku 15:4

4«'Ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ kɔ blablɔ a (100) ‑wlɩɩ ꞊hun, 'bɔ gbɔ 'le 'cɛɛlɛ 'mʋ, 'plɩɩ blablɔ a ‑gbɛ, 'a 'yɛɛ ‑do 'bɛ 'wan, dɛ tio‑ ɔ di nu 'le? Ɔ kɔ bɔ hie 'o blablɔ a (99) ‑wlɩɩ ‑hɛn ꞊tu 'o ‑pu ꞊tu 'o seledo ꞊nʋ gbo, 'ke 'le 'cɛɛlɛ 'mʋ, bɔ mu blablɛ ꞊nʋ lɛ ꞊mɔ, ‑ɛ 'wan, ɔ 'mue 'yie 'mʋ lɛ ꞊mʋɛ, ɔ 'mue ke yɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index