Search form

Luku 15:7

7‑Ye ‑Yusu nɔ: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, kɛ'ɛ nɩ, ɛ di 'mʋ ‑ti, 'ke 'le yakɔ 'mʋ. Ʋ 'deɛ bʋ nu 'manʋ, 'ke 'le yakɔ 'mʋ, nahuin a (99) ‑wlɩɩ ‑hɛn ꞊tu 'o ‑pu ꞊tu 'o seledo ꞊nʋ a ‑tɩ, ‑ʋ plɛ, ‑ʋ 'sii 'o ye, ‑ʋ 'deɛ ‑bʋ ‑nye 'waa 'klɔ Nyɩsʋa. Kɛɛ, dɛ'kukununyɔɔ ‑do 'bɔ hie 'o 'a dɛ 'kuku gbo, 'bɔ ‑ha 'le 'a dɩɔnʋ a 'klɔ, 'bɔ ‑nyo Nyɩsʋa, ɛ nɛ‑ kɔ ‑tɩ, ʋ 'mʋ 'manʋ nu, 'ke 'le yakɔ 'mʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index