Search form

Luku 16:18

18'Ɛ nɩ nyɩbɛyu 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ po 'le 'a nyrɔ ‑patʋ 'mʋ, 'bɔ kɔ nyrɔ ‑ye, ‑ye nyɩbɛyu a ‑gbɛ, ɔ nu ‑wlawli. Kɔ, nyrʋgba ꞊nʋ, ɔ po 'le ‑patʋ 'mʋ, nyɩbɛyu ‑ye 'bɔ kʋɔ, ‑ye nyɩbɛyu a ‑gbɛ, ɔ nu ‑wɛ ‑wlawli.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index