Search form

Luku 17:1

A nɩ nue 'le, nahuin nɩ 'kee 'le Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ, kɔ, ba ‑hri 'a nɩ 'bienʋ ‑tʋnahuin a dɛ 'kuku a ‑tɩ ‑wɔn

(Matie 18.6-7,21-22; Makɩ 9.42)

1Kɛ ‑Yusuu 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ: «'Ɛ nɩ ti, ɛ di kɔ ‑tɔplɩ ‑ye, ‑ɩ di nahuin 'tu, ʋ 'mʋ Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ 'kee. Kɛɛ, 'jrɔ 'ke 'o nahuon ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔ nye nu, 'a 'be ꞊nʋ 'ɔɔ Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ 'kee.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index