Search form

Luku 17:11

‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ la ‑tɔplɩ‑jɔhʋɩnnunyʋʋ ‑pu a 'kʋɛ

11‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋʋ 'lu ‑wɔn gba 'hru ꞊nʋ, ‑ʋʋ Jrusrɛdɩɔ 'mʋ mu. 'Ke ʋ naa 'le Samaliblʋgba kɔ Galileblʋgba a 'blɩ‑pamʋɩ 'yri.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index