Search form

Luku 18:26

26‑Tɛ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ʋ 'wɔn ‑Yusu a pupowin a ‑gbɛ, ‑ye ʋ nɔ: «'Bɛ kɔ bɛ ‑ti lɛ 'mʋ, nahuon ꞊de 'die 'le ‑wɛ bɔ pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index