Search form

Luku 19:15

15Kɛɛ, kɛ ɛ nɩ 'mʋ, 'ʋ ‑nyo 'kɩɩndɛ, 'ɔ di 'bri. ‑Tɛ ɔ di 'klɛɛ 'le, ‑ye nahuin ꞊nʋ, ɔ hie 'wliblɛ lɛ, ɔ dʋ nɩ, ‑ɛ die nu, 'wlii ‑tie 'ɛ nɩ nahuon 'ye, 'ke 'le kʋɛsɛ a hɩhra 'kwli 'mʋ, ɔ 'mue yi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index