Search form

Luku 19:38

38ʋ nɔ: «‑Na 'wio, ‑mɔ bodɩɔ ‑gbo, ‑ɔɔ 'le di, 'ke 'le Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa a 'dʋ 'kwli 'mʋ, Nyɩsʋa bɔ ‑nyi ‑mʋ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ. Nyɩsʋa, ‑ɔ nɩ 'le yakɔ 'mʋ, nɔ‑ɔ ‑a mʋ kegbowɛɛnlɛ ‑nyi. ‑Tɩ a 'yi'bʋaalɛ, 'ke 'o ꞊nɔ ‑wɔn.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index