Search form

Luku 19:40

40‑Ye ‑Yusu ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, 'bɩa 'bʋ 'kee ‑cici a wlɔnlɛpupue, ‑ye 'hɛ ‑gbo, ‑ɛ 'wlɛ 'hru wlɔn gblɛ, nɛ‑ di ‑cici wlɔn lɛ po, ɛ 'mʋ 'mʋ 'nyrɛɛ lɛ pue.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index