Search form

Luku 19:43

43'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ti di 'o 'nɩ nyre, ‑ɩ kɔ 'yri dakʋ ‑ye a nahuin, ‑ʋ mɔ 'a nɩ yraanyʋ, ʋ di 'le di, ʋ 'mʋ 'le 'dɩɔ ‑gbo 'le ꞊glaa, ‑ɛ die nu, nahuon ꞊de 'nɩ ꞊han 'hrɩ, ʋ 'mʋ 'a mʋ ‑wɔn di ‑wɔn,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index