Search form

Luku 2:14

14«Yrayrɩnyɩsʋa kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, kɔ, 'ɔɔ nahuin ‑gbo kegbowɛɛnlɛ ‑nye, ‑ʋ nɩ nɔ ‑tʋtʋ ke, 'ke 'o 'waa 'mʋnʋɛlɛ a ‑ta 'mʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index