Search form

Luku 20:19

Dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu tɔɔ la, 'ke 'o 'blʋwli a ‑ta 'mʋ

(Matie 22.15-22; Makɩ 12.13-17)

19'Plɩɩ ‑Yusu 'mʋ mu ‑yrɛ, ‑ye Nyɩsʋa a teteitɔɔnyʋ, kɔ Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ 'hɛɛn, ‑ʋ nɩ 'o, ʋ yree nɩ, ‑ɛ mɔ, nʋ‑ ‑Yusu po ‑talʋdʋ a ‑gbɛ ye. ‑Tɛ ʋ yrii dɛ a ‑gbɛ, ‑ye tii ‑do a ‑gbɛ 'yri, ʋʋ lɛ ꞊mɔ 'hru, 'ke bʋ klo, ʋ 'muo 'la. Kɛɛ, ʋʋ pɩ nahuin a hʋannʋ, 'ʋ ‑hɩɔ mɛ lɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index