Search form

Luku 21:5

‑Yusu nɔ 'nɩ, ʋ di Nyɩsʋa a 'kagblaka 'nɩ 'wla

(Matie 24.1-2; Makɩ 13.1-2)

5Nahuin ‑ye, ʋʋ ꞊tu Nyɩsʋa a 'kagblaka ꞊nʋ a ‑tɩ. Kɛ ʋʋ po, ‑ɛ mɔ: «Ʋ nɔ lɛ 'yi 'dɔ. 'Ye kɛ, 'yilɛnɔhɛ ꞊nʋ, ʋ nu, 'ʋ pu, kɔ 'yilɛnɔ‑tɔplɩ a gblegblei, ʋ ‑ha, ʋ ꞊tu 'le kayu a ‑gbɛ gbo, Nyɩsʋa a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ a ‑ta 'mʋ.» ‑Ye ‑Yusu nɔ:

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index