Search form

Luku 21:8

8‑Ye ɔ ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ: «Ba ꞊tu 'a nɩ dɩɔnʋ 'yie, ꞊ɔ ꞊de 'nɩ ꞊han 'a mʋ kaa, ‑ɛ nue, nahuin 'plɔplɔ di 'le di, ʋ 'mʋ lɛ po, nʋ‑ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya, ʋ 'mʋ ‑wɛ lɛ po, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Waanyɔ a ‑gbɛ, ɔ kɔ bɔ di 'le, ɩ 'mʋɛɛ yrɛ. Kɛɛ, a nɩ kʋʋ 'le ‑wɔn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index