Search form

Luku 22:1

Judɩa ‑hʋa bɔ po la ‑Yusu ‑Juukʋɛ a nyɩgblakɩ kwa

(Matie 26.1-5; Makɩ 14.1-2; Saan 11.45-53)

1'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ‑Juukʋɛ a lɛ'mimre gblaka, ɛɛ 'o mu 'nɩ nyre. Lɛ'mimre a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ Pakɩ. Pakɩ a ‑gbɛ a ti 'yri, 'flɔɔdʋ ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ‑wɔn ʋ 'nɩnɩ po 'le 'yaadɛ, nɔ‑ ʋʋ la di. ‑Tɛ ‑nyrɔwɔdʋ a ‑gbɛ, ɔɔ yrɛ 'mʋɛɛ,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index