Search form

Luku 22:20

20‑Tɛ ʋ ‑wɔ dɛ lɛ, ‑ye ɔ 'ba 'mʋ ‑wiin‑gaʋwɔ, 'ɔ po Nyɩsʋa a 'wio gbo, 'ɔ ‑nyo 'a ‑naagbopʋ, ʋ 'muo ‑hie. ‑Ye kɛ ɔɔ po: «‑Wiin ‑gbo, ɩ ꞊hɛn 'nyrɛ Nyɩsʋa a 'yrɩ yrayrɩ a ꞊tuelɛ. Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ di nu 'na dablo, ɔ 'mʋ 'yrɩ yrayrɩ a ‑gbɛ ꞊tue, ɔ kɔ 'a mʋ 'hɛɛn. 'Na dablo a ‑gbɛ, 'n dio gbo 'nɩ 'wla, 'ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index