Search form

Luku 22:59

59‑Haawɔɔ ‑do bɔ ‑hi, ‑ye nyɩbɛyu ‑ye nɩ 'o. Kɛ ɔɔ ꞊nɔ ye po, 'ke 'le win 'yaklɩkɔ 'kwli 'mʋ: «꞊Hapʋkɔɔ nɩ, nyɩbɛhɩan ‑gbo, ɔ mɔ ‑wɛ ‑Yusu a ‑naagbopʋyuu nɩ, ‑ɛ nue, ʋ 'hɔn ‑wɛ a ‑gbɛ, ʋ mɔ Galilekʋɛ'ɛ nɩ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index